ملکی

قرارداد مشارکت در ساخت

نکات مهمی که در قرارداد مشارکت در ساخت باید رعایت کنید

فهرست مطالب: قرارداد مشارکت در ساخت یکی از قراردادهای حوزه املاک است که در آن عقدی مابین مالک و سازنده تنظیم می‌شود تا برای مدت معینی یک سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث ساختمانی با کیفیت و مشخصات مورد توافق صورت بگیرد. در قرارداد مشارکت در ساخت مالک با زمین و سازنده با هزینه ساخت در اجرای…

اطلاعات
خلع ید

خلع ید چیست؟

فهرست مطالب خلع ید چیست؟ خلع ید چیست؟ قانون، خلع ید را دعویی عنوان می‌کند که یک مالک می‌تواند، نسبت به مال غیر منقول خود همچون زمین، مغازه یا خانه که به طور غیر قانونی توسط کسی دیگر تصرف شده است، داشته باشد. خلع ید به دو صورت می‌تواند برای یک ملک رخ دهد، این…

اطلاعات