ملکی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی چیست و شامل چه مواردی میشود؟

تصرف عدوانی چیست؟ هرگاه فردی ملک شخصی را با زور و اجبار بدون رضایت صاحب ملک در اختیار بگیرد، آن کار را تصرف عدوانی گویند. تصرف مال غیر منقول بدون رضایت صاحب ملک، تعریف دیگری از این تصرف است. در این نوع از تصرف مهم نیست که شما صاحب ملک یا مستاجر باشید، در صورت…

اطلاعات
قوانین رهن خانه

نکات مهم و قوانین رهن خانه

داشتن اطلاعات کافی و دقیق در مورد قوانین رهن خانه برای هر شخص به عنوان مستاجر یا مالک اهمیت زیادی دارد. مستاجر یا مالک قبل از رهن واجاره باید تمام قوانین مربوط به رهن را مورد توجه قرار دهند تا دچار مشکلات احتمالی بین موجر و مستاجر نشود. قبل از هر اقدام در رهن و…

اطلاعات
ثمن معامله

ثمن معامله چیست؟

ثمن معامله چیست؟ در پی انعقاد عقد بیع، فروشنده موظف است که ملک را تحویل دهد و خریدار در مقابل ملزم به پرداخت مبلغ قرارداد است. منظور از ثمن معامله، همان مبلغ قرارداد است که بعد از انعقاد عقد بین خریدار و فروشنده، میان طرفین جابه‌جا می‌شود. در ادامه این مطلب، نکات حقوقی و نحوه…

اطلاعات
فروش مال غیر

فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟

فروش مال غیر چیست ؟ فروش مال غیر به این معناست که شخصی بدون اجازه، مال یا ملک شخص دیگری را بفروشد. متصرف قانونی یا مالک یک ملک می‌تواند با توجه به اختیاراتی که دارد، از مال مذکور استفاده یا آن را بفروشد. بر همین اساس، مال متعلق به صاحب آن است. با این وجود…

اطلاعات
قرارداد مشارکت در ساخت

نکات مهمی که در قرارداد مشارکت در ساخت باید رعایت کنید

فهرست مطالب: قرارداد مشارکت در ساخت یکی از قراردادهای حوزه املاک است که در آن عقدی مابین مالک و سازنده تنظیم می‌شود تا برای مدت معینی یک سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث ساختمانی با کیفیت و مشخصات مورد توافق صورت بگیرد. در قرارداد مشارکت در ساخت مالک با زمین و سازنده با هزینه ساخت در اجرای…

اطلاعات
خلع ید

خلع ید چیست؟

فهرست مطالب خلع ید چیست؟ خلع ید چیست؟ قانون، خلع ید را دعویی عنوان می‌کند که یک مالک می‌تواند، نسبت به مال غیر منقول خود همچون زمین، مغازه یا خانه که به طور غیر قانونی توسط کسی دیگر تصرف شده است، داشته باشد. خلع ید به دو صورت می‌تواند برای یک ملک رخ دهد، این…

اطلاعات