مالیاتی

مالیات ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

مالیات ارزش افزوده از مدرن‌ترین نوع مالیات محسوب شده است. در ایران بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون مالیات ارزش افزوده، از سال ۱۳۸۷ در حال اجرا است. این نوع از مالیات، در اصل یک نوعی از شیوه پرداخت است که هزینه مالیات را فقط از تولیدکننده نگرفته و این میزان هزینه…

اطلاعات