خانواده

عواقب اجرا گذاشتن مهریه

عواقب اجرا گذاشتن مهریه چیست؟

مهریه، مال منقول و غیرمنقولی است که زوجین در زمان عقد نکاح بر سر آن توافق کرده و پس از جاری شدن خطبه عقد، زوج مکلف به پرداخت آن بوده و زوجه مالک آن است. در این مقاله سعی بر این داریم تا عواقب اجرا گذاشتن مهریه را بررسی کرده و علل آن را توضیح دهیم.

اطلاعات
شروط ضمن عقد

آشنایی با شروط دوازده گانه ضمن عقد

فهرست مطالب می‌توان گفت ازدواج نیز یک قرارداد است که بین زن و مرد بسته می‌شود، در این قرارداد می‌توان شروط ضمن عقد را در نظر گرفت تا در صورت بروز برخی از مشکلات بتوان از ضایع شدن حق فرد مقابل جلوگیری کرد. در قانون مدنی مرد حق برخی از موارد مانند ازدواج مجدد، طلاق…

اطلاعات