امور ثبتی

کم کردن سن در شناسنامه

شرایط و مراحل کم کردن سن در شناسنامه

فهرست مطالب: طبق قانون، زادروز هر فردی باید ثبت شود‌. سند رسمی که همراه با تولد نوزاد صادر می‌شود، شناسنامه است. شناسنامه توسط سازمان ثبت‌احوال کشور، ثبت و صادر می‌گردد. برای حفظ این اسناد، امکان تغییر اطلاعات وجود ندارد؛ اما ممکن است برخی مدعی شوند که اطلاعات شناسنامه اعم از تاریخ تولدشان نادرست است و…

اطلاعات
اعتبار قولنامه دستی

اعتبار قولنامه دستی چقدر است؟

فهرست مطالب: برای شروع لازم است ماده 10 قانون مدنی را یادآوری کنیم: (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است). این ماده نشان می دهد که نوشتن قراردادها، کاملاً آزاد است؛ بنابراین نوشتن قولنامه دستی در صورتی که تمامی شرایط قانونی در آن…

اطلاعات
الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم سند رسمی، به معنای رسمی شناختن قرارداد و مالکیت فرد است، اما در هیچ قانونی تعریف مشخصی از آن نیست و صراحتاً به آن پرداخته نشده است. اما با استناد به قوانین گوناگون می‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال، با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی که از جمله آثار عقود است، اصل…

اطلاعات