امور بانکی

وظایف وکیل دعاوی بورس و اوراق بهادار چیست؟

وظایف وکیل دعاوی بورس و اوراق بهادار چیست؟

در پرونده های دعاوی بورسی و اوراق بهادار دو راهکار وجود دارد. شخص بدون آگاهی از قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار از خود دفاع کند یا مشاوره و وکالت در این دعاوی را به وکیل دعاوی بورس و وکیل اوراق بهادار که بر تمام مقررات و قوانین، تبصره های قانون بورس تسلط و…

اطلاعات
مطالبه وجه چک

بهترین روش مطالبه وجه چک چیست؟

دادخواست مطالبه وجه چک یکی از انواع دعاوی حقوقی است که باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. برطبق قانون جدید در صدور اجرائیه چک، ادعای خوانده در مورد پرداخت چک یا جعل بودن امضا برای عدم وصول چک و اصالت چک قابل پذیرش نیست. خوانده باید در خصوص جعلی بودن امضای چک و پرداخت…

اطلاعات
قرارداد مضاربه

نکات قرارداد مضاربه : شرایط عقد و ابطال

یکی از عقود معین در قانون مدنی، قرارداد مضاربه است که شرایط آن از سوی مقنن مشخص شده است. ویژگی‌ها و نکات حقوقی قرارداد مضاربه در مواد ۵۴۶ الی ۵۶۰ قانون مدنی ذکر شده است. بر طبق ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه عقدی است که به واسطه آن یکی از طرفین قرارداد به پرداخت سرمایه…

اطلاعات
مالیات بر ارث سپرده بانکی

مالیات بر ارث سپرده بانکی چیست؟

مالیات بر ارث سپرده بانکی به چه معنا و چند درصد است؟ میزان مالیات بر ارث سپرده های بانکی در سال ۱۴۰۰ چقدر و چگونه محاسبه می‌شود؟ چنانچه سوالاتی در خصوص مالیات بر ارث سپرده ‌های بانکی برای شما ایجاد شده است، این مقاله را مطالعه کنید تا به پاسخ سوالات خود را در این…

اطلاعات