هر آنچه باید در رابطه با وکیل کلاهبرداری بدانید

نکات مهم جلوگیری از کلاهبرداری
  1. کلاهبردار کیست؟
  2. عناصر جرم کلاهبرداری
  3. اشکال مختلف جرم کلاهبرداری
  4. اثبات جرم کلاهبرداری
  5. مزایای داشتن وکیل کلاهبرداری

کلاهبردار کیست؟

تعریف کلاهبرداری از دید قضائی و قانونی متفاوت از دید مردم است. ازنظر قضائی، جرم کلاهبرداری مانند سایر جرائم نیازمند انجام پیش شرط و مقدماتی است تا حادث شود. هرکس به واسطه نیرنگ و دسیسه و تقلب، افرادی را به وجود سازمان، موسسه یا اداراتی که وجود خارجی ندارند، یا به داشتن دارایی و ثروت خیالی امیدوار کنند و یا رجاء و خوف درمورد وقایع، رخدادها، اتفاقات و اموری غیرواقعی ایجاد کنند، در راه رسیدن به مطامع شخصی از جعل اسم، عنوان و مدرک استفاده نمایند و با تمسک به یک یا چند مورد از موارد پیشتر گفته شده، دارایی، اسناد، اموال منقول و غیرمنقول و … دیگران را تصاحب کنند، کلاهبردار محسوب می شوند.

عناصر جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از سه عنصر تشکیل شده است:

بیشتر بخوانید: هزینه وکیل مهاجرت چقدر است؟

عنصر قانونی:

هرکس به واسطه حیله و نیرنگ و فریب شخص یا اشخاصی را به داشتن دارایی و توانایی موهوم وعده دهد و یا رجاء و خوف درمورد وقایع، رخدادها، اتفاقات و اموری غیرواقعی ایجاد کند، در راه رسیدن به مطامع شخصی از جعل اسم، عنوان و مدرک استفاده نماید و با تمسک به یک یا چند مورد از موارد پیشتر گفته شده، دارایی، اسناد، اموال منقول و غیرمنقول و ... دیگران را تصاحب کند، کلاهبردار محسوب می شود و برای وی مجازات حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادلی مالی که به یغما برده و ردمال کلاهبرداری به صاحب یا صاحبین اصلی محکوم می گردد.

عنصر مادی:

عنصر مادی در جرم کلاهبرداری به این معناست که رفتار و عمل مجرم در شرایط مجرمانه منجر به رسیدن به همان نتیجه ای است (بردن مال غیر) که فرد قصد انجام آن را داشته است. وانمود به مالکیت اموال و دارایی دیگران، انجام رفتار و اعمال و یا گفتار فریبکارانه و مانور مزورانه، هویت و ماهیت عنصر مادی جرم کلاهبرداری است. اثبات تحقق این عنصر نزد قاضی، مهمترین و حساس ترین قسمت در دعوای کیفری جرم کلاهبرداری محسوب می شود که فقط خبره ترین و بهترین وکیل کلاهبرداری از عهده انجام آن برمی آید. به این دلیل که بسیاری از وکلا و یا موسسات حقوقی، بدون بررسی ابعاد و جوانب مختلف پرونده و بدون حصول اطمینان از تحقق عنصر مادی جرم، اقدام به تنظیم شکوائیه کلاهبرداری و ثبت آن می کنند و کار در همان گام اول (دادسرا) با قرار منع تعقیب متوقف می گردد. نمونه شکوائیه کلاهبرداری را می توانید وکیل کلاهبرداری صلح میزان بخواهید.

عنصر روانی:

منظور از عنصر روانی جرم کلاهبرداری، نیت و قصد مجرم در به کارگیری وسایل و ابزار متقلبانه و آگاهی به ساختگی بودن این ابزار و وسایل است. در اینجا دو شرط باید محقق شود که عمل کلاهبرداری، جرم به حساب بیاید والا مجرم تبرئه می شود. در مرحله اول، فرد کلاهبردار با اقدام و اعمال متقلبانه و ارائه مدارک جعلی، اعتماد فرد را جلب می کند و بعد مال او را تحصیل می کند. پس در این مرحله اگر مجرم صرفاً با وعده و وعید و بدون اقدام متقلبانه، مال فرد را ببرد، مجرم شناخته نمی شود. در مرحله دوم، اقدام و اعمال فرد کلاهبردار باید به گونه ای باشد که اگر اکثریت مردم در این موقعیت قرار می گرفتند، مال خود را به کلاهبردار اعطاء می کردند. درواقع اگر مالباخته، به دلیل ساده لوحی خود، به کلاهبردار اعتماد کرده باشد، شرط جرم کلاهبرداری محقق نشده است و مجرم تبرئه می گردد.

اشکال مختلف جرم کلاهبرداری

در طول زمان و با پیشرفت جوامع با انواع مختلف و متنوعی از کلاهبرداری مواجه هستیم. در ادامه گفتار به آنها اشاره ای گذرا می نمائیم.

کلاهبرداری ساده:

در این نوع کلاهبرداری که به دلیل سادگی و سهولت پیاده سازی آن، در تمامی جوامع یافت می شود، فرد کلاهبردار با وعده و وعید و تطمیع اشخاص از آنها اخاذی می کند.

کلاهبرداری سازمان یافته:

در این نوع کلاهبرداری، برخلاف مورد قبلی، با سازوکار پیچیده ای روبرو هستیم. کلاهبرداران، برای رسیدن به مقاصد خود، اقدام به ایجاد سازمان، موسسه یا مغازه می کنند و با انتشار آگهی در فضای عمومی و یا مجازی اقدام به فریب و تطمیع افراد می کنند.

کلاهبرداری کارکنان دولت:

این نوع کلاهبرداری که جزو جرائم سازمان یافته محسوب می شود، توسط کارمندان دولت، به منظور دادن مجوزهای خاص به مجرمان درراستای رسیدن به مقاصد آنها، صورت می پذیرد. فرد کلاهبردار در ازای دریافت مجوزها، به کارمند مذکور هدایای نقدی و یا غیرنقدی تقدیم می کند.

کلاهبرداری اینترنتی :

از پیامدهای منفی و ناخواسته‌ی جوامع درحال گذار و مدرن، ارتکاب برخی جرائم در بسترها و مظاهر مدرنیته است. این نوع کلاهبرداری، به دلیل تفاوت در نوع اقدام و محل جرم (فضای مجازی) متفاوت از سایر کلاهبرداری ها مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد. از لحاظ قانونی، به فردی کلاهبردار اینترنتی یا رایانه ای گفته می شود که با ارتکاب اعمالی مانند ورود، تغییر، حذف، ایجاد، توقف و اختلال دیتا (اطلاعات) یا سیستم کامپیوتری متعلق به فرد یا افراد دیگری به آنها ضرر و زیان مالی (دارایی نقدی و غیرنقدی) و یا غیرمالی برساند.

کلاهبرداری در ازدواج:

نام دیگر این نوع کلاهبرداری «تدلیس در ازدواج» است و در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین ازدواج قصد فریب داشته، ازدواج فسخ اعلام می گردد و باید ضرر و زیان (بسته به میزان و شدت زیان) به طرف مقابل پرداخت شود. حضور وکیل کلاهبرداری در این نوع کلاهبرداری، بدلیل پیچیدگی ها و حساسیت های زیادی که دارد، ملموس و حیاتی است.

اثبات جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری مانند تمامی جرائم دیگر، نیازمند اثبات از طرف مدعی یا مالباخته است. در زیر به ذکر مصادیق اثبات این جرم می پردازیم.

الف- اقرار مجرم

ب- شهادت شاهدین ماجر

ج- مدارک رسمی و غیررسمی

د- نشانه های وقوع جرم به استناد موارد قانونی

ه- علم قاضی

و- تحقیقات و شواهد محلی.

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟

طبق قانون، فردی که مرتکب جرم کلاهبرداری می شود به مجازات یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی و رد مال به صاحب اصلی مال محکوم می شود. این حکم برای کلاهبرداری ساده درنظر گرفته شده است و با توجه به پیچیدگی جرم، بر شدت آن اضافه می گردد. برای نمونه در صورتی که شخص کلاهبردار عنوان یا سمتی را (از طرف سازمان، نهاد یا موسسه دولتی، خصوصی، انقلابی و … ) به دروغ به خود منتسب کرده باشد و یا از طریق جرائد، نشریات و روزنامه های کثیرالانتشار، وسایل ارتباط جمعی سنتی (رادیو، تلویزیون) و یا نوین (شبکه های اجتماعی، وب سایت ها، وبلاگ ها و …) اقدام به انتشار آگهی کرده باشد و یا شاغل در بخش، موسسه، نهاد و ارگان دولتی یا وابسته به دولت و یا نهاد انقلابی باشد، علاوه بر رد مال، به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال دائمی از خدمت و پرداخت جزای نقدی معادل مال تحصیل شده، محکوم می شود.

جرم کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مجازات آن قابل تعلیق ازسوی دادگاه نیست و قانونگذار به حدی در این رابطه با جدیت با جرم و مجرم برخورد می کند که حتی درصورتی که جایی برای تخفیف جرم باشد، باز هم دادگاه نمی تواند از حداقل مجازات حبس (یک تا دو سال) و انفصال دائمی از خدمت صرف نظر نماید. نکته‌ی دیگر این است که دادسرای صالح و دادگاه محل وقوع جرم ، صلاحیت بررسی و رسیدگی به جرم کلاهبرداری را دارد.

بیشتر بخوانید: بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران کیست؟

مزایای داشتن وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری مجرب به علوم مختلفی از جمله : حقوق جزا، جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی تسلط دارد و درزمینه امور حقوقی و جزایی، حل و فصل و پیگیری پرونده های کیفری و دفاع از آنها، قوانین مختص جرم کلاهبرداری، تنظیم شکوائیه کلاهبرداری تبحر کافی دارد. وکیل کلاهبرداری مجرب دارای توانایی های زیر است :

جمع بندی

جرم کلاهبرداری از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده و به این معنی است که : هرکس به واسطه نیرنگ، افرادی را به وجود موسسه یا اداراتی که وجود خارجی ندارند، یا به داشتن مالی موهوم امیدوار و یا خوف و رجاء درمورد وقایع و اموری غیرواقعی ایجاد کنند و در راه رسیدن به مطامع شخصی از جعل اسم، عنوان و مدرک استفاده نمایند و با تمسک به موارد پیشتر گفته شده، دارایی، اسناد و اموال دیگران را تصاحب کنند، کلاهبردار محسوب می شوند. طبق قانون، فردی که مرتکب جرم کلاهبرداری می شود به مجازات جرم کلاهبرداری یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی و رد مال به صاحب اصلی مال محکوم می شود.

باید در انتخاب وکیل کلاهبرداری دقت و کافی مبذول داشت، به این دلیل که در قوانین کیفری به غیر از جرم کلاهبرداری، جرائم دیگری (فروش مال غیر، معرفی مال دیگران به نام خود، ثبت ملک به وسیله شخص معتمد، فروش پول دولتی در بازار آزاد، تحصیل انحصار وراثت برخلاف امرواقع، توطئه و همدستی در تحصیل مال دیگری و …) هم مشمول جرم کلاهبرداری می شوند. واگذاری پرونده به وکیلان کم سابقه باعث هدر رفتن وقت، انرژی، مال و تضییع حقوق مادی شاکی (شاکیان) می شود. شایان ذکر است که اکثر جرائم کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی حادث می شود که به دلیل حساسیت های خاصی که دارد، از جمله : محل وقوع جرم، عدم وجود مدارک و اسناد کافی، فقدان شهادت شاهدین، اثبات آن توسط وکیل کلاهبرداری با دشواری همراه است. ما با پشتوانه اعتماد شما، توانایی اثبات موارد فوق و احقاق حق شما را داریم. برای دریافت شماره وکیل کلاهبرداری مجرب در تهران با ما تماس بگیرید.

5/5 - (15 امتیاز)

سوالات متداول

طبقات و درجات ارث چیست؟

اموال متوفی بر اساس طبقات ارث تقسیم‌ می‌شود یعنی تا زمانی که فردی در طبقه دوم باشد، ارث به افراد طبقه دوم نمی‌رسد و رابطه طبقه دوم و سوم نیز همینطور است.

نوه ها در چه صورتی ارث می‌برند؟

ارث نوادگان در صورتی محقق می‌شود که هیچ کدام از فرزندان متوفی در قید حیات نباشند. چنانچه متوفی فرزندی داشته باشد، به نوادگان هیچ ارثی نمی‌رسد.

آیا همسر موقت از همسرش ارث می‌برد؟

خیر، فقط نکاح دائم موجب تحقق رابطه وراثت می‌شود.

آیا فرزندی که فوت شده از والدین ارث می‌برد؟

خیر، طبق قوانین مدنی ایران، شرط وراثت زنده بودن است. لذا فرزندانی که پیش از درگذشت متوفی فوت کرده باشند هیچ ارثی نمی‌برند.

آیا دادگاه خانواده موضوع ارث را پیگیری می‌کند؟

خیر، وراثت در دادگاه عمومی حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آیا کسی می‌تواند در مورد تمام اموال خود وصیت کند؟

خیر، ولی چنانچه هیچ وارثی نداشته باشد می‌تواند تمام اموال خود را از طریق وصیت به دیگری واگذار کند.

سهم‌الارث زوجه از زوج چقدر است؟

بر اساس قوانین مدنی ایران، سهم‌الارث زوجه از اموال زوج یک هشتم است.

آیا فرد مفقودالاثر نیز ارث می‌برد؟

طبق ماده 879 قانون مدنی ایران، چنانچه در میان ورثه مفقودالاثری باشد، سهم او کنار گذاشته خواهد شد تا وضعیت وی مشخص شود. چنانچه مشخص شود که آن فرد پیش از مورث فوت کرده، سهم‌الارث او به سایر ورثه منتقل خواهد شد.

هزینه انحصار وراثت و وکیل ارث چقدر است؟

هزینه وکیل ارث و انحصار وراثت باتوجه به پیچیدگی های پرونده مشخص می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر