وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی متخصص چه ویژگی هایی دارد؟

  1. انواع مالیات
  2. وکیل مالیاتی چه موضوعاتی را پیگیری خواهد کرد؟
  3. وکیل دعاوی مالیاتی چه ماموریتی دارد؟
  4. وظایف وکیل امور مالیاتی چیست؟

وکیل مالیاتی کیست؟

مالیات یکی از ابزارهای اصلی درآمد دولت‌ها به شمار‌ می‌رود و در واقعی پولی است که از سوی مردم برای اداره کشور پرداخته می‌شود. نحوه محاسبه و پرداخت آن مشمول قوانین خاصی است که از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. در کشور ما نیز روند حصول مالیات و اتکای دولت به بودجه تامین شده به روش مالیات روندی افزایشی است و در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد چشمگیری چه به لحاظ پیچیدگی قوانین و چه به لحاظ جمع‌آوری مالیات از سوی دولت ها خواهیم بود. در این زمینه نیز همانند سایر حوزه‌هایی که پیوند محکمی با قانون‌گذاری و حقوق دارد، وکیل امور مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک می‌کند تا فرآیند محاسبه و پرداخت و احیاناً کسب معافیت‌های مالیاتی را به صورت آگاهانه و منطقی پشت سر بگذارند. در ادامه به تشریح مفهوم مالیات و همچنین وظایف بهترین وکیل مالیاتی خواهیم پرداخت.

آشنایی با انواع مالیات

به طور کلی می‌توان مالیات را به دو بخش عمده تقسیم‌بندی کرد:

مالیات مستقیم

مالیات مستقیم نظیر مالیات بر ارث، دارایی، درآمد، نقل و انتقالات بلاعوض و نظایر آن می باشد.

مالیات غیرمستقیم

مالیات غیرمستقیم بر مواردی از قبیل حقوق و عوارض گمرکی، معاملات، مالیات بر مصرف و مالیات ارزش‌ افزوده تعلق می‌گیرد.

هر یک از موارد مذکور، مشمول قواعد و مقررات خاصی است که عدم اشراف بر آنها میتواند هزینه‌های بیشتری را به افراد و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند.

گاهی اوقات عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مرتبط با مالیات باعث می‌شود که میزان مالیات محاسبه شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار بیشتر از سطح انتظار آنها باشد. این اشخاص در مواجهه با مطالبات سنگینی که از سوی ادارات مالیاتی تعیین می‌شود، دو راه پیش رو دارند، اول پرداخت هزینه‌ها دوم، شکایت و اعتراض.

به همین علت مشاوره مالیاتی با یک وکیل دعاوی مالیاتی متبحر و با تجربه در دو مرحله ضروری است، هم در مرحله تنظیم اظهارنامه و محاسبه مالیات و هم در هنگام اعتراض و شکایت نسبت به مبالغ تعیین شده به عنوان مالیات. در ادامه به تعریف برخی اصطلاحات و مفاهیم موجود در این زمینه اشاره می‌کنیم:

وکیل مالیاتی کیست

وکیل مالیاتی چه موضوعاتی را پیگیری خواهد کرد؟

اظهارنامه مالیاتی:

این سند گزارش گردش عملکرد یک سال مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره دارایی برای محاسبه و سپس پرداخت مالیات است. لذا ضروری است که پس از ثبت شرکت (آشنایی با وکیل امور ثبتی ) و شروع فعالیت نسبت به تدوین این گزارش و تقدیم آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام گردد.

مالیات عملکرد به دو شکل مبتنی بر خوداظهاری و یا علی الراس قابل محاسبه است. چنانچه اطلاعات مندرج در گزارش اظهار نامه مالیاتی مورد تایید ممیزی مالیاتی قرار گیرد و برگه تشخیص مالیات صادر شود، در واقع مالیات بر اساس خودظهاری محاسبه شده است. در غیر این صورت اگر اشخاصی که از دادن اظهارنامه خود امتناع نمایند و یا اظهارنامه ای که ارائه داده اند از سوی اداره دارایی و سرممیزی تایید نشود مالیات به صورت علی‌الراس محاسبه خواهد شد یعنی مبتنی بر برآوردی که خود اداره مالیات بر اساس مقایسه با کسب‌وکارهای مشابه و شرایط لازم تعیین می‌کند.

مشاوره با یک وکیل امور مالیاتی و متخصص امر در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی، می‌تواند از عواقب بعدی ناشی از عدم تایید شدن اظهارنامه جلوگیری کند.

جرایم مالیاتی:

معافیت‌ های مالیاتی:

یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری دولت‌ها برای تروج و تحدید فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی خاص تنظیم و تدوین قوانین و مقررات معافیت‌های مالیاتی است. اطلاع دقیق از این معافیت‌ها و شرایط احراز آنها می‌تواند نقش بسزایی در سودآوری بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و مفاد این قوانین، بخش قابل توجهی از تخفیفات مالیاتی که استحقاق دریافت آن را دارند از دست می‌دهند و از سوی دیگر برخی شرکت‌ها نیز با برآورد اشتباه از معافیت‌های مالیاتی مرتبط با کسب‌وکار خود، متحمل هزینه‌هایی پیش‌بینی نشده می‌شوند. به همین دلیل اطلاع از جزئیات قوانین و مقررات معافیت‌های مالیاتی که در سال های اخیر نیز با تغییرات متعددی همراه بوده است یکی از نیازهای واحدهای حقوقی و قراردادها در بنگاه‌های اقتصادی است که با مشاوره با مراکز تخصصی و وکیل امور مالیاتی به سادگی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماموریت وکیل دعاوی مالیاتی

بیشتر بخوانید : بهترین وکیل تهران چه خصوصیتی دارد؟

ماموریت وکیل دعاوی مالیاتی

همانگونه که پیشتر اشاره شد، جهل نسبت به قوانین و همچنین فقدان اطلاعات کافی از تغییرات قوانین مالیاتی می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی را با مشکلات فراوان و هزینه‌های قابل ملاحظه مواجه کند. از این روی، ماموریت وکیل امور مالیاتی و مشاوران حقوقی مالیاتی را می توان در دو گروه خلاصه کرد:

دادرسی مالیاتی

بخش مهمی از ماموریت دعاوی مالیاتی، پیگیری پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در اداره مالیات و حل مشکلات مربوطه در هیئت‌های حل اختلاف و دادگاه‌های قانونی رسیدگی به جرایم مالیاتی است. صاحبان کسب‌وکارها به صورت سالیانه باید فرم اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم نموده و به اداره مالیات ارسال کنند. چنانچه مأمورین ممیزی مالیات پس از بررسی، اظهارنامه مالیاتی شرکت را رد کند ماموریت وکیل مالیاتی این است که بتواند در مراجع قانونی حل اختلاف از مفاد اظهارنامه مالیاتی شرکت دفاع نموده و از تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت یا شخص ممانعت به عمل آورد. این امر مستلزم تخصص و تجربه و همچنین تسلط و اشراف بر تمام جنبه‌ها و قوانین مالیاتی است. یک وکیل مالیاتی معتبر و متبحر می‌تواند با حضور در هیئت‌های حل اختلاف و دفاع از مفاد اظهارنامه مالیاتی موکل خود، رأی صادره از سوی اداره مالیات (مالیات علی‌الراس) را به نفع موکل خود تغییر دهد.

پشتیبانی مالیاتی:

پیش از دادرسی مالیاتی، وظیفه یک وکیل دعاوی مالیاتی ارائه مشاوره مالیاتی به مدیران مالی شرکت‌ها و آشنا کردن آنها با پیچیدگی‌ها و تغییرات احتمالی قوانین مالیاتی است. پرسنل مالی یک شرکت می‌توانند با همکاری نزدیک با وکیل مالیاتی نسبت به تنظیم صورت‌های مالی مبادرت ورزند و به گونه‌ای دقیق و شفاف این صورت‌های مالی را تنظیم نمایند و میزان مالیات تعلق گرفته را به حداقل برسانند. نظارت بر قراردادها، نظارت بر روش پرداخت‌ها و دریافتی‌های شرکت نیز پیشنهاد روش‌های استفاده از معافیت‌های مالیاتی نیز جزو ماموریت‌های پشتیبانی یک وکیل امور مالیاتی به شمار می‌رود.

وظایف وکیل امور مالیاتی

ویژگی وکیل مالیاتی متخصص

بسیاری از کسانی که به عنوان وکیل دعاوی مالیاتی در حال فعالیت هستند ویژگی‌های لازم برای پیشبرد موفقیت‌آمیز ماموریت‌های محوله را ندارند. این فرآیندها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد وکیل مالیاتی باید واجد شرایط و ویژگی‌هایی باشد از جمله:

برخی از فعالان این حوزه به صورت تجربی و بدون داشتن تحصیلات لازم در این حوزه، به عنوان وکیل یا کارپرداز مالیاتی عمل می‌کنند که این جهل نسبت به قوانین ممکن است بسیاری از فرصت‌های پیش رو برای تخفیف مالیاتهای تنظیمی یا بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی را از بین ببرد. لذا داشتن تحصیلات مرتبط در این زمینه یکی از ضرورت‌ها به شمار می‌رود.

علاوه بر داشتن اطلاعات تخصصی، داشتن مهارت مذاکره و متقاعدکنندگی نیز یکی از ویژگی‌های لازم برای یک وکیل مالیاتی موفق است. وکیل مالیاتی متبحر باید در زمینه سخنوری و مذاکره نیز توانمند باشد. 

قوانین کلی را بسیاری از وکلا می‌دانند، اما آنچه مهم است استناد به تبصره‌ها و مفاد جزئی قوانین موضوعه است که می‌تواند در عملکرد وکلا تمایز ایجاد کند.

اطلاعات یک مشاور حقوقی باید به روز باشد و از تمام تغییرات قوانین مالیاتی در بخش‌های مختلف مطلع باشد تا بتواند به شرکت‌ها  اشخاص حقیقی کمک کند که واکنشی به موقع در تنظیم اظهارنامه یا لایحه دفاعیه از خود نشان دهند. عدم اطلاع از قوانین جدید می‌تواند تبعات سنگینی به موکلان تحمیل کند.

امکان تحرک و حضور فیزیکی در ادرات و محاکم

 تعاملات گسترده و ارتباطات تنگاتنگ قانونی با حوزه های مختلف مالیاتی و دست‌اندرکاران

بازدهی و بهره‌وری به منظور به سرانجام رساندن پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان و کمترین هزینه

وکلای مالیاتی موسسه حقوقی طرح صلح میزان همواره در کنار شما هستند.
5/5 - (8 امتیاز)

سوالات متداول

هزینه وکیل مالیاتی چقدر است؟

برای اطلاع از هزینه وکیل مالیاتی کافیست با شماره های روی سایت صلح میزان تماس بگیرید.

وکیل مالیاتی چه موضوعاتی را پیگیری خواهد کرد؟

اظهارنامه مالیاتی، جرایم مالیاتی و معافیت‌ های مالیاتی توسط وکیل مالیاتی حل و فصل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر