عواقب ترک منزل توسط مرد

ترک منزل توسط مرد

ترک منزل توسط شوهر دارای عواقبی است. عواقبی که برای ترک منزل از طرف شوهر در قانون بیان شده است شامل شکایت کیفری زن از مرد به دلیل عدم پرداخت نفقه و به وجود آمدن حق طلاق برای زن است. در قانون مدنی برای زوجین حقوق و تکالیفی مشخص شده است. در صورت عدم انجام این حقوق ضمانت اجرایی تعیین شده است. یکی از وظایف زوجین حسن معاشرت است. یعنی زن و شوهر موظف هستند با یکدیگر زندگی کنند.

ترک منزل از طرف مرد

بر طبق قانون، مرد در عقد ازدواج دائم باید نفقه همسر خود را پرداخت کند. همچنین باید نیازهای زناشویی زن را نیز تامین نماید. در صورتیکه مرد سوء رفتار یا سوء معاشرت با زوجه داشته باشد، مصداقی از عدم تمکین مرد است. زن می تواند به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق نماید. اگر مرد خانه را ترک کند و زن از وی خبری نداشته باشد و توانایی تامین نیازهای زناشویی را نداشته باشد، در این حالت زن می تواند عسر و حرج به دلیل ترک منزل از طرف مرد را مطرح نماید. عواقب ترک منزل توسط شوهر شامل موارد ذیل است:

مطالبه نفقه توسط زن

یکی از عواقب ترک خانه توسط مرد این است که زوجه دادخواست مطالبه نفقه را به دادگاه خانواده مطرح کند. برای مطالب نفقه زن می تواند از دو روش اقدام کند. 

اولین روش این است که زن به دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف مراجعه و تقاضای نفقه خود را مطرح کند. در این حالت به دلیل ترک منزل توسط مرد، حکم به پرداخت نفقه توسط دادگاه خانواده صادر می شود. روش دیگر این است که زوجه می تواند شکایت کیفری علیه همسر خود به دلیل ترک منزل و عدم پرداخت نفقه مطرح نماید. 

در قانون مجازات اسلامی برای عدم پرداخت نفقه توسط مرد مجازات تعیین شده است. در صورتیکه مرد نفقه زوجه را پرداخت نکند، به مجازات حبس تعزیری درجه 6 یعنی حبس از 3 ماه و یک روز الی 5 ماه حبس محکوم می شود.

ایجاد حق طلاق برای زن

ترک منزل از طرف مرد برای زن حق طلاق ایجاد می کند. در صورتیکه مرد بدون داشتن عذر موجه زندگی مشترک خود را ترک کند یا برطبق قانون مدنی 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب زندگی مشترک را ترک نماید، برای زن حق طلاق وجود دارد. 

در این حالت زوجه می تواند از دادگاه خانواده تقاضای طلاق را به دلیل عسر و حرج مطرح نماید. به دلیل عسر و حرج زوجه دادگاه خانواده می تواند بدون حضور مرد حکم طلاق را با اثبات ترک منزل از طرف مرد برطبق قانون صادر کند. 

ترک منزل از طرف شوهر یکی از شروط ضمن عقد ازدواج دائم است که برای زن حق طلاق ایجاد می کند. زیرا براساس قانون مدنی زوجه برای تقاضای طلاق باید دلیل و مدارک داشته باشد. اما مرد برای طلاق نیاز به هیچ ادله و مدارکی نیست.

دلایل ترک منزل توسط شوهر

بیشتر بخوانید: بهترین وکیل خانواده در تهران کیست؟

دلایل ترک منزل توسط شوهر

ترک منزل توسط مرد می تواند به دلایل ذیل اتفاق بیفتد:

ازدواج مجدد مرد

مرد برطبق قانون زمانی می تواند ازدواج مجدد نماید که عدالت را برقرار نماید.عدالت شامل پرداخت نفقه مساوی و انجام وظایف زناشویی است. درنتیجه مردی که زندگی مشترک را به دلیل ازدواج مجدد ترک کند، عدالت را برقرار نکرده است. زوجه می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و درخواست تامین دلیل نماید. تامین دلیل برای اینکه احتمال دارد دلایل موجود از بین برود یا دسترسی به آن مشکل باشد، صورت می گیرد. در صورتیکه ثابت شود که مرد نفقه زن را پرداخت نکرد، حکم به پرداخت نفقه ازطرف زوج صادر میشود.همچنین با طرح شکایت کیفری زوجه و اثبات عدم پرداخت نفقه برای مرد حبس تعیین می شود.

مجهول المکان بودن

درصورتیکه مرد مجهول المکان باشد برای زن حق طلاق ایجاد میشود. در این مورد دادگاه بدون حضور مرد و با اثبات مجهول المکان بودن شوهر طلاق غیابی صادر می کند.

وضعیت مهریه و ترک منزل ازطرف مرد

در صورتیکه مرد منزل را ترک نماید و از پرداخت نفقه و انجام وظایف زناشویی امتناع نماید و باعث عسر و حرج زوجه شود، برطبق شروط ضمن عقد ازدواج دائم می تواند درخواست طلاق داده و مهریه خود را نیز مطالبه نماید. زوجه باید اموالی از مرد را برای وصول مهریه به دادگاه خانواده معرفی کند. در صورتیکه مرد مالی نداشته باشد، زن می تواند ممنوع الخروجی شوهر را تا زمان پرداخت کل مهریه از دادگاه درخواست کند.

اگر سوالی در رابطه با مهریه دارید میتوانید از وکیل مهریه صلح میزان کمک بگیرید.

اثبات ترک منزل توسط مرد

در بعضی موارد با ترک منزل توسط مرد، زوجه در منزل پدر خود زندگی می کند و خانه مشترکی وجود ندارد. در این مورد زوجه به دلیل نداشتن منزل مشترک می تواند از مرد بابت ترک انفاق شکایت نماید. برای اثبات ترک منزل توسط مرد مواردی مانند صورت جلسه کلانتری، پیامک های زوجین در مورد عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک و شهادت شاهدین برای دادگاه خانواده مورد پذیرش است.

مستندات قانونی در مورد ترک منزل توسط زوج

ماده 1130 قانون مدنی: برطبق این ماده در صورتیکه زندگی زناشویی باعث ایجاد عسرو حرج برای زن شود، زوجه می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نماید. اگر عسر و حرج زوجه برای دادگاه ثابت شود، دادگاه مرد را اجبار به طلاق می‌نماید و درصورت عدم اجبار حکم طلاق از طرف دادگاه صادر می‌شود. یکی از موارد عسر و حرج در این قانون ترک منزل توسط شوهربرای مدت 6 ماه متوالی و 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون داشتن عذر موجه است. همچنین در صورتیکه مرد با ترک منزل نفقه زوجه را پرداخت نکند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود.

بیشتر بخوانید: مراحل درخواست طلاق توافقی چیست؟

ماده ۵٣ قانون حمایت خانواده : در صورتیکه مرد با داشتن توانایی مالی نفقه زوجه را پرداخت نکند یا ازپرداخت نفقه افراد واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود. برای تعقیب کیفری عدم پرداخت نفقه، زوجه باید شکایت خصوصی خود را مطرح نماید. با گذشت زوجه از تعقیب کیفری مرد اجرای مجازات موقوف می شود. نفقه زنی که برطبق قانون مجاز به عدم تمکین است و نفقه فرزندان از تلقیح مصنوعی شامل مقررات ماده 53 قانون حمایت خانواده هستند.

سوالات متداول

آیا مرد بدون عذر موجه می تواند زندگی مشترک با زوجه را ترک نماید؟

خیر. برطبق قانون مدنی در صورتیکه مرد بیشتر از6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک کند، زن می تواند تقاضای طلاق کند.

آیا ترک منزل توسط مرد می توان شکایت کیفری مطرح نمود؟

بله. براساس قانون در صورتیکه مرد منزل را ترک کند، زن می تواند از وی برای عدم پرداخت نفقه و ترک منزل شکایت کیفری نماید.

در facebook به اشتراک بگذارید
فیس بوک
در twitter به اشتراک بگذارید
توییتر
در linkedin به اشتراک بگذارید
لینکدین
در whatsapp به اشتراک بگذارید
واتس آپ

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر